تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398     |     کد : 2702

تحویل یک فقره چک به صاحبش توسط پاکبان شهرداری منطقه پنج تبریز

تحویل یک فقره چک به صاحبش توسط پاکبان شهرداری منطقه پنج تبریز

.

پاکبان شریف شهرداری منطقه پنج تبریز یک فقره چک پیدا شده را به صاحب آن بازگرداند. به گزارش امور ارتباطات منطقه آقای بهرام غیبی از پاکبانان شهرداری منطقه پنج که امروز یک فقره چک را در حین نظافت و رفت و روب معابر پیدا کرده بود پس از طی مراحل قانونی آنرا به صاحبش تحویل داد. گفتنی است شهروند صاحب چک نیز از حس وظیفه شناسی و همکاری  پاکبان شریف شهرداری قدردانی نمود. لازم به ذکر است آقای  مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج از آقای بهرام غیبی کارگر شریف این منطقه قدردانی کرد

 


PDF چاپ چاپ