تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398     |     کد : 2703

گزارش تصویری از پاکسازی و رفت و روب محلات کوی نصر توسط شهرداری منطقه پنج تبریز

گزارش تصویری از پاکسازی و رفت و روب محلات کوی نصر توسط شهرداری منطقه پنج تبریز

.


PDF چاپ چاپ