تاریخ : يکشنبه 3 فروردين 1399     |     کد : 2707

طراحی سیستم مکانیزه ضد عفونی خودروهای در حال تردد در شهرداری منطقه پنج تبریز

سیستم مکانیزه ضد عفونی کننده خودروهای در حال تردد که توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج طراحی شده پس از راه اندازی در میدان شهید فهمیده از سه زاویه اقدام به ضد عفونی خودروها می کند.  به گزارش امور ارتباطات منطقه این سیستم با هزینه ای بسیار کمتر از مشابه های خارجی قادر است از سه زاویه اقدام به ضد عفونی خودروها کند. سیستم مکانیزه ضد عفونی خودروها در ورودی شهرک باغمیشه نصب و راه اندازی شده است. در پی این اقدام دکتر ایرج شهین باهر شهردار تبریز از این سیستم بازدید نمود. از شهروندان عزیز تقاضا می شود قبل از نزدیک شدن به سیستم ضد عفونی کننده از بسته بودن شیشه های خودرو اطمینان داشته باشید.


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ