تاریخ : يکشنبه 10 فروردين 1399     |     کد : 2717

با مجوز کمیسیون حفظ و گسترش شهرداری تبریز

درختان واقع در مسیر پروژه اتصال ۲۴ متری شهدای بارنج به بزرگراه دو کمال جابجا و غرس دوباره شدند

عملیات جابجایی و غرس دوباره درختان واقع در مسیر یک  پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۵ تبریز به استناد مجوزصادره کمیسیون حفظ و گسترش شهر داری انجام شد.  به گزارش امور ارتباطات منطقه این خبر را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد  و گفت: ۱۳ اصله درخت که در مسیر پروژه اتصال ۲۴ متری شهدای بارنج به بزرگراه دو کمال قرار گرفته بودند با رعایت استاندارد های سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز و توسط کارشناسان این سازمان جابجا و در پارک واقع در همان محل غرس دوباره شدند. به گفته وی علاوه بر این پروژه شهرداری منطقه پنج تبریز برای جابجایی و غرس دوباره  درختان واقع در مسیر چند طرح عمرانی دیگر نیز از کمیسیون حفظ و گسترش شهرداری اقدام به اخذ مجوز نموده که درروزهای آتی انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که درختان جابجا شده در مسیر پروژه اتصال ۲۴متری شهدای بارنج به بزرگراه دو کمال در پارک  محله ای فرشته غرس دوباره شدند.


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ