تاریخ : شنبه 16 فروردين 1399     |     کد : 2723

گزارش تصویری بازدید دکتر ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز از پروژه مشارکتی میدان شهید فهمیده

گزارش تصویری بازدید دکتر ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز از پروژه مشارکتی میدان شهید فهمیده

.

گزارش تصویری  بازدید دکتر ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز از پروژه مشارکتی میدان شهید فهمیده
 
 
 


فرامرز  مقنیان آذری