تاریخ : دوشنبه 18 فروردين 1399     |     کد : 2728

با ۲۰ میلیارد ریال هزینه

بزرگراه دو کمال به خیابان شهدای بارنج متصل می شود

.

شهردار منطقه پنج تبریز از شروع عملیات عمرانی اتصال بزرگراه دو کمال به خیابان ۲۴ متری شهدای بارنج خبر داد. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود : با اجرای این پروژه بزرگراه دو کمال از طریق خیابان شهدای بارنج به اتوبان پاسداران نیز متصل می شود.  وی در ادامه با بیان اینکه پیش از این جابجایی چند اصله درخت واقع در مسیر پروژه پس از اخذ مجوز از کمیسیون حفظ و گسترش شهرداری انجام شده بود همچنین گفت: اتصال دوکمال به خیابان شهدای بارنج ۲۵۰ متر طول و ۳۰ متر عرض دارد وبرای اجرای آن حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه می شود.  شهردار منطقه پنج خاطر نشان ساخت که با بهره برداری از این پروژه دسترسی از بزرگراه دو کمال به بارنج ، باغمیشه و اتوبان پاسداران میسر خواهد شد.فرامرز  مقنیان آذری