تاریخ : چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399     |     کد : 2763

با دستور مقام قضایی استان

از بستر رودخانه آرپادره سی رفع تصرف شد

با دستور مقام قضایی استان و با حضور کارشناسان امور منابع آب شهرستان تبریز از ساخت و ساز های غیر مجاز در بستر رودخانه آرپادره سی رفع تصرف شد.  به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: به منظور آزاد سازی بستر رودخانه آرپادره سی اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز شد. مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه بابیان اینکه ساخت و ساز در بستر رودخانه ها غیر قانونی است افزود : با دستور مقام قضایی استان و با حضور کارشناسان امور منابع آب شهرستان تبریز ساخت و ساز های صورت گرفته در  ۳ کیلومتر از مسیر رودخانه آرپادره سی تخریب شده است. وی بااشاره به اینکه سیاست شهرداری تبریز مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیر قانونی است اظهار داشت: شهروندان طبق قانون قبل از هرگونه خرید و فروش و ساخت وساز باید از شهرداری در مورد ملک مورد معامله استعلام کنند. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ