تاریخ : پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399     |     کد : 2764

توسط شهرداری منطقه پنج صورت گرفت 

آسفالت ریزی ولکه گیری اساسی محلات کوی ولی عصر دو و شهید بهشتی 

آسفالت ریزی و لکه گیری آسفالت در محلات کوی ولی عصر دو و شهید بهشتی توسط شهرداری منطقه پنج تبریز انجام شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت: در ادامه طرح آسفالت ریزی اساسی و همچنین لکه گیری محلات کوی شهید بهشتی و ولی عصر دو ازاین طرح خدمات محله ای برخوردار شدند.  شهردار منطقه پنج تبریز در ادامه افزود : کوچه دهخدای دوم در کوی ولیعصر دو پس از زیرسازی آسفالت ریزی اساسی می شود. وی همچنین به لکه گیری و چاله زدایی در معابر و محلات کوی شهید بهشتی اشاره نمود و گفت: با ۲۰۰ تن آسفالت اقدام به لکه گیری آسفالت  خیابان اصلی و محلات کوی شهید بهشتی شده است. گفتنی است درسال جاری۲۳۰میلیارد ریال  اعتبار برای نهضت آسفالت ریزی در شهرداری منطقه پنج تبریز پیش بینی شده است.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ