تاریخ : شنبه 13 ارديبهشت 1399     |     کد : 2766

آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران در یک روز تعطیل

آسفالت ریزی اساسی در لکه گیری معابر کرکج ، رشدیه و مرزداران جمعه ۱۲ اردیبهشت توسط شهرداری منطقه پنج تبریز انجام شد.  به گزارش امورارتباطات منطقه در ادامه اجرای نهضت آسفالت ریزی اساسی محله ای دیگر در کرکج از این طرح خدمات محله ای برخوردار شد. براساس این گزارش در کوچه درمانگاه در کرکج آسفالت ریزی شد. پیش از این در دو کوچه کرکج نیز آسفالت ریزی شده بود. همچنین لکه گیری آسفالت در معابر رشدیه و مرزداران انجام گردید . گفتنی است دو معاونت خدمات شهری و فنی و عمرانی منطقه برای ساماندهی این معابر حدود ۱۵۰ تن آسفالت استفاده کرده اند. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ