تاریخ : شنبه 13 ارديبهشت 1399     |     کد : 2767

بازدیداعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از کارگاه تولید ماسک و ملزومات بهداشتی

بازدیداعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از کارگاه تولید ماسک و ملزومات بهداشتی وتهیه بسته های معیشتی شهرداری منطقه پنج در این بازدید آقایان دکتر دبیری ، بابایی اقدم ، نیکو خصلت و مسعودی ریحان اعضای شورای شهر به همراه مشاور امور بانوان شهردار تبریز و مهندس سعید مطلبی معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه پنج حضور داشتند. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ