تاریخ : دوشنبه 15 ارديبهشت 1399     |     کد : 2770

لایروبی بستر رودخانه آرپادره سی پس از تخریب و رفع تصرف ساخت و ساز های غیر مجاز توسط شهرداری منطقه پنج تبریز


پیش از این شهرداری منطقه پنج با دستور مقام قضایی استان و با حضور کارشناسان امور منابع آب شهرستان تبریز اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه آرپادره سی به طول ۴ کیلومتر کرده بود.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ