تاریخ : چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399     |     کد : 2772

بهسازی پارک محله ای در شهرک باغمیشه توسط شهرداری منطقه پنج تبریز 

با هدف استفاده شهروندان از فضاهای سبز شهری بهسازی پارک محله ای در شهرک باغمیشه شروع شده است.  به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را شهردار منطقه پنج اعلام کرد و گفت: با هزینه ای کم فضاهای سبز شهری برای استفاده شهروندان ممکن شده و این فضاها کارکرد اجتماعی نیز می گیرند. مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود: برخی از فضاهای سبز که در سال های گذشته احداث شده اند با بهسازی و ایجاد امکانات و مجهز شدن به  مبلمان به پارک محله ای تبدیل می شوند. وی از بهسازی یک پارک محله ای در شهرک باغمیشه خبر داد و گفت : در شیت چهار باغمیشه فضای سبز واقع در محل به مساحت ۲ هزار متر مربع با کف سازی و جدول کشی بهسازی می شود. شهردار منطقه پنج هزینه این پروژه را یک میلیارد ریال دانست ودر پایان  گفت : امسال اهتمام ویژه ای به توسعه فضای سبز شده و احداث ۵ پارک محله ای در سطح حوزه شروع شده است.
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ