تاریخ : پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399     |     کد : 2775

آزاد سازی مسیر پیاده رو که توسط یکی از واحدهای تجاری در شهرک‌باغمیشه تصرف شده بود

اکیپ های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج مسیرقسمتی از  پیاده رو در شهرک باغمیشه که به تصرف یک واحد تجاری در آمده بود را با اعمال قانون رفع تصرف نمودند. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ