تاریخ : شنبه 20 ارديبهشت 1399     |     کد : 2776

با ۱۰۰ تن آسفالت 

معابرکوی‌ های نیاوران و نصر لکه گیری شد

معابر کوی های نیاوران و نصر توسط شهرداری منطقه پنج تبریز لکه گیری آسفالت و چاله زدایی شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه در ادامه طرح خدمات محله ای با ۱۰۰ تن آسفالت لکه گیری آسفالت در خیابان نیاوران ۳ و خیابان دانش درکوی نصر انجام شده است. براساس این گزارش علاوه بر لکه گیری ، آسفالت ریزی اساسی معابر نیز بزودی توسط منطقه ۵ تبریز شروع می شود. در سال جاری ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه پیش بینی شده است.فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ