تاریخ : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399     |     کد : 2778

در سال جاری صورت گرفت 

کاشت ۱۳ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه پنج تبریز 

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : امسال ۱۳ هزار درخت ودرختچه در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده است. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود :  سال ۹۹ سال توسعه فضای سبز شهرداری تبریز نامگذاری شده که در این راستا حداقل یک متر مربع بر مساحت فضای سبز سطح حوزه اضافه می شود. او همچنین در این خصوص تصریح نمود: عملیات عمرانی و اجرایی احداث ۴پارک محله ای در سطح حوزه با ۷ هکتار مساحت شروع شده است. شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز در ادامه به کاشت درخت و درختچه نیز اشاره نمود و گفت: تاکنون ۴۱ هزار درخت و درختچه خریداری شده و کاشت آنها در فضاهای سبز شروع شده است. مهندس نساج غازانی افزود : تاکنون ۱۳ هزار درخت و درختچه غرص شده و بقیه نیز توسط پیمانکاران فضای سبز کاشته می شود. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ