تاریخ : سه شنبه 23 ارديبهشت 1399     |     کد : 2779

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد: 

ادامه تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در آرپا دره سی 

ساخت و ساز های صورت گرفته غیر مجاز در آرپا دره سی با اخذ مجوز از مراجع قضایی استان و با حضور کارشناسان امور منابع آب شهرستان تبریز توسط شهرداری منطقه پنج تخریب و اعمال قانون شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج اعلام کرد و گفت: ساخت وساز در بستر رودخانه ها غیر قانونی است و با کسانی که با ساخت و ساز غیر مجاز  اقدام به تصرف بستر رودخانه آرپادره سی کرده بودند با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی اعمال قانون شد.  وی همچنین افزود : پیش از این اخطارهای قانونی به صاحبان ویلاهایی که ساخت و ساز غیر مجاز داشته اند داده شده بود. شهردار منطقه پنج تبریز درادامه تصریح نمود: بستر رودخانه آرپادره سی به طول ۵ کیلومتر تاکنون از ساخت و ساز های غیر مجاز رفع تصرف شده است.  مهندس نساج از شهروندان خواست قبل از هرگونه معامله و ساخت وساز موضوع را از شهرداری استعلام کنند. 


فرامرز  مقنیان آذری