تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1399     |     کد : 2794

تا پایان اردیبهشت ماه

کاشت 37 هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه پنج تبریز

 شهردار منطقه پنج تبریز گفت : تا پایان اردیبهشت امسال 37 هزار درخت ودرختچه در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده است. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود :  سال ۹۹ سال توسعه فضای سبز شهرداری تبریز نامگذاری شده که در این راستا حداقل یک متر مربع بر مساحت فضای سبز سطح حوزه اضافه می شود. او همچنین در این خصوص تصریح نمود: عملیات عمرانی و اجرایی احداث ۴پارک محله ای در سطح حوزه با ۷ هکتار مساحت شروع شده است. شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز درادامه به کاشت درخت و درختچه نیز اشاره نمود و گفت: تاکنون 16 هزار درخت  و 21 هزار درختچه در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده است . به گفته وی مدیریت فضای سبز منطقه علاوه بر کاشت درخت ، سمپاشی و هرس درختان را نیز شروع و انجام داده اند.
PDF چاپ چاپ