تاریخ : يکشنبه 18 خرداد 1399     |     کد : 2806

تا نیمه اول خرداد ماه صورت گرفت  

۵ هزار تن آسفالت ریزی برای ساماندهی معابر شرق تبریز 

با ۵ هزار تن آسفالت ساماندهی تعدادی از معابر شرق تبریز تا نیمه اول خرداد ماه امسال انجام شده است. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: امسال ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت ریزی اساسی معابر شرق تبریز پیش بینی شده است. مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه افزود: از اسفندماه سال گذشته طرح چاله زدایی ، لکه گیری و آسفالت ریزی اساسی در این منطقه نیز توسط دو معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری و اجرایی شروع شده است. وی در این رابطه گفت : تا نیمه اول خرداد ماه ۵ هزار تن آسفالت برای ساماندهی معابر سطح حوزه استفاده شده است.  شهردار منطقه همچنین از تداوم اجرای نهضت آسفالت ریزی تا پایان سال خبر داد و گفت: بزودی آسفالت ریزی اساسی خیابان اصلی کوی ولی امر، خیابان گلستان در شهرک رشدیه که زیرسازی آنها به پایان رسیده شروع می شود . 
 


PDF چاپ چاپ