تاریخ : شنبه 24 خرداد 1399     |     کد : 2811

شهردار منطقه پنج تبریز : 

آزاد سازی املاک واقع در مسیر فاز دوم بزرگراه دو کمال

فاز دوم بزرگراه دو کمال با ۱۵۰۰ متر طول در حال اجرا شدن می باشد. به گزارش امورارتباطات منطقه این خبر را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت: در این پروژه همزمان عملیات تملک و آزادسازی مسیر ، زیرسازی و جدول گذاری در قطعات مختلف در حال اجرا شدن است . وی در ادامه با بیان اینکه فاز دوم بزرگراه دو کمال با ۱۵۰۰ متر طول در حد فاصل بارنج تا رودکی اجرا می شود افزود: با بهره برداری از فاز دوم دوکمال دسترسی از میدان شهید فهمیده تا خیابان رودکی در کوی ولی عصر میسر می شود. شهردار منطقه عرض این پروژه را ۶۰ متر اعلام کرد و گفت: همزمان با عملیات عمرانی آزادسازی املاک واقع در مسیر پروژه نیز توسط واحد املاک در حال انجام شدن است. مهندس نساج در این رابطه اظهار داشت: درروزهای اخیر ۳ ملک دیگر که با مالکین آن توافق شده بود تخریب و آزاد سازی مسیر صورت گرفته است.


 


PDF چاپ چاپ