تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1399     |     کد : 2819

«دوکمال» بزرگراهی برای کاهش ترافیک مسیر جاده تهران

یک بزرگراه با چند هدف

بزرگراه دو کمال با هدف کاستن از ترافیک مسیر جاده تهران در حال اجرا استشهریار تبریز/ محمدرضا علی‌اشرفی؛ پروژه بزرگراه دو کمال جزو طرح های عمرانی مهم تبریز محسوب می شود که توسط شهرداری تبریز در حال اجرا بوده و فاز اول آن به اتمام رسیده است.
این بزرگراه از میدان شهید فهمیده آغاز شده و به سمت بارنج احداث می شود و کاهش ترافیک مسیر جاده تهران از اصلی ترین اهداف اجرای این پروژه استبا احداث این بزرگراه شاهد کاهش بار ترافیکی ورودی شهر تبریز و ساماندهی مهرانه رود خواهیم بود وعلاوه بر این از ساخت و ساز در بستر رودخانه جلوگیری شده و باعث بدنه سازی مهرانه رود می شوداجرای فاز دوم پروژه به طول ۱۵۰۰ متر از اول بزرگراه دوکمال از میدان شهید فهمیده تا بارنج به طول ۱۵۰۰ متر و ۶۰ متر عرض با هزار میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسیده است و فاز دوم نیز از بارنج تا رودکی به طول ۱۵۰۰ متر و ۶۰ متر عرض درحال اجرا استدر باند رفت این پروژه عملیات تملک، زیرسازی و جدول گذاری در حال اجرا شدن است و تملک و آزادسازی املاک واقع در باند برگشت نیز به طور همزمان اجرا می شود
بزرگترین پروژه شهرداری از نظر تملک و آزاد سازی مسیر شهردار منطقه ۵ تبریز در گفت و گو با خبرنگار شهریار در این خصوص گفت: پروژه دوکمال از نظر تملک و آزاد سازی مسیر بزرگترین پروژه شهرداری محسوب می شودمیرعلی اصغر نساج ادامه داد: فاز دوم بزرگراه دو کمال به دومین تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت نیز متصل شده و تردد به کوی نصر، استانداری و صادرات نیز میسر می شودهزینه ۴۰میلیارد ریالی برای سنگ فرش بستر مهرانه رود او سپس افزود: در فاز اول پروژه نیز هم اکنون انجام سنگ فرش بستر مهرانه رود با ۴۰میلیارد ریال هزینه درحال اجرا استنساج ابراز امیدواری کرد که این پروژه با همکاری و مشارکت شهروندان اجرا و به بهره برداری برسد و گفت: فاز دوم بزرگراه دوکمال نقش مهمی در کاهش ترافیک ورودی شهر و دسترسی آسان به مرکز شهر و همچنین رونق بخشیدن به بافت بارنج داردشهردار منطقه ۵ تبریز از آزاد سازی املاک واقع در مسیر فاز دوم بزرگراه دو کمال خبر داد و افزود: در روزهای اخیر ۳ ملک دیگر که با مالکین آن توافق شده بود تخریب و آزاد سازی مسیر صورت گرفته استاتصال خیابان شهدای بارنج به اتوبان پاسداران با اجرای این پروژه بزرگراه دو کمال از طریق خیابان شهدای بارنج به اتوبان پاسداران نیز متصل می شود که نقش مهمی در شرق تبریز داشته و امیدواریم با همت مجموعه شهرداری منطقه ۵ تبریز شاهد بهره برداری سریع از این پروژه باشیم.
همان طور که گفته شد این پروژه یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهر تبریز است که می توان با انجام آن با یک تیر چند هدف را دنبال کرد که شاهد کاهش بار ترافیکی ورودی شهر تبریز، جلوگیری از ساخت و ساز در بستر رودخانه و ساماندهی مهرانه رود خواهیم بود.
 


PDF چاپ چاپ