تاریخ : چهارشنبه 4 تير 1399     |     کد : 2828

جدول گذاری و لکه گیری آسفالت خیابان ذاکر حیدری در کوی نصر 

پس از جدول گذاری، لکه گیری آسفالت خیابان ذاکر حیدری در کوی نصر شروع شد. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را معاون فنی و عمرانی منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: دراین خیابان که یکی از معابر اصلی کوی نصر محسوب می شود اقدام به جدول گذاری به طول ۳۰۰ متر شده است. مهندس سیامک امیر دادبر همچنین در ادامه افزود : با پایان یافتن جدول گذاری زیرسازی خیابان با هزار متر مربع مساحت در حال اجرا شدن است. وی تناژ آسفالت مورد نیاز برای لکه گیری این خیابان را حدود ۱۰۰ تن بیان نمود و اظهار داشت: امسال ساماندهی معابر با آسفالت ریزی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است . معاون فنی و عمرانی منطقه اعتبار پیش بینی شده برای آسفالت ریزی اساسی را ۲۳۰ میلیارد ریال برشمرد و گفت: طرح نهضت آسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه با شناسایی محلات و معابر مورد نیاز همچنان ادامه خواهد داشت.
 


PDF چاپ چاپ