تاریخ : شنبه 7 تير 1399     |     کد : 2830

تا سه ماهه اول سال جاری صورت گرفت

 به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود : طرح نهضت آسفالت ریزی اساسی از اولویت های منطقه است. وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت معابر سطح شهر به علت بارش های سنگین برف در زمستان سال گذشته نیازمند آسفالت ریزی اساسی شده است اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری ۱۱ هزار تن آسفالت برای ساماندهی معابر شرق تبریز استفاده شده است.  مهندس نساج در این رابطه افزود : آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری توسط دو معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری انجام گرفته است.
 


PDF چاپ چاپ