تاریخ : يکشنبه 8 تير 1399     |     کد : 2832

شهردار منطقه پنج خبر داد :

شکوفا شدن 250 هزار گل دایمی " آنادورا " در ورودی شرق تبریز

مسیر جاده تهران به عنوان مهمترین ورودی کلانشهر تبریز با کاشت 250 هزار گل ماندگار به زیبایی تزیین شده است. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را شهردار منطقه پنج اعلام کرد و گفت: ورودی شرق تبریزکه به عنوان مهمترین ورودی کلانشهر تبریز محسوب می شود با کاشت گل ماندگار تزیین شده که این روند در برخی از قسمت ها همچنان ادامه دارد. مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : درمسیرجاده تهران به تبریزبه طول سه کیلومتر اقدام به کاشت 250هزار گل آنادورا ازاسفند ماه شده است که اینک با شکوفه دادن گلها زیبایی خاصی به ورودی شهر داده شده است . شهردار منطقه پنج تبریز در ادامه همچنین اظهار داشت : امسال معابر و فضاهای سبز کلانشهر تبریز از نظر گلکاری سالی متفاوت را تجربه کرد که شهروندان نیز از این اقدامات راضی بودند . مهندس نساج مسیر جاده تهران را مهمترین ورودی کلانشهر تبریز دانست و گفت : گلکاری های انجام شده زیبایی خاصی به مسیر شرق تبریزداده است .
PDF چاپ چاپ