تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399     |     کد : 2834

با ۶۰۰ تن آسفالت صورت گرفت

لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی باغمیشه، ولی امر و فرشته جنوبی توسط شهرداری منطقه پنج 

دو معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری منطقه پنج لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی را در تیرماه انجام دادند. به گزارش امورارتباطات منطقه در ادامه اجرای طرح چاله زدایی معابر ، لکه گیری کوچه های کوی ولی امر، فرشته جنوبی و شهرک باغمیشه انجام شد. براساس این گزارش برای ساماندهی این‌محلات دو معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری منطقه پنج ۶۰۰  تن آسفالت استفاده کرده اند. گفتنی است این منطقه در سال جاری ۱۴ هزار تن آسفالت در طرح نهضت آسفالت برای ساماندهی معابر استفاده نموده است. لازم به ذکر است اعتبار پیش بینی شده نهضت آسفالت ریزی اساسی شهرداری منطقه پنج در سال جاری ۲۳۰ میلیارد ریال می باشد.


PDF چاپ چاپ