تاریخ : چهارشنبه 25 تير 1399     |     کد : 2857

آگهی فراخوان عمومی(مرحله اول)

انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز (مرکز و مناطق- سازمان ها- شرکت ها و موسسات وابسته)

 

 
فراخوان حسابرس

شورای اسلامی کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد ماده ۲ شیوه نامه اجرایی (نحوه انتخاب حسابرس منتخب شورا برای حسابرسی از شهرداری، سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه مصوب پنجمین جلسه اجلاس شورای عالی استان ها مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰) نسبت به انتخاب حسابرس جهت حسابرسی صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز (مرکز و مناطق ده گانه)، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته اقدام نماید

به گزارش شهریار،  موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که دارای رتبه یک و الف سازمان حسابرسی و رتبه بندی در وزارت کشور بوده و حداقل یک نفر از شرکای موسسه مقیم تبریز باشد،می توانند در این فراخوان شرکت نمایند

 بر اساس این گزارش، موسسات حسابرسی حائز شرایط علاقه مند به همکاری می‌توانند رزومه کاری و اسامی همکاران موسسه را با مشخص نمودن شریک مقیم تبریز و سایر مدارک مورد لزوم حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به دبیرخانه شورای اسلامی کلانشهر تبریز واقع در میدان ساعت ساختمان عمارت تسلیم و رسید دریافت نمایند.


PDF چاپ چاپ