تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399     |     کد : 2873

در تیرماه صورت گرفت

توزیع ۴۸۵۰ تن آسفالت در معابر شرق تبریز

  ۵۰ خیابان و کوچه شرق تبریز در تیرماه از آسفالت ریزی اساسی بهره مند شدند. به گزارش امورارتباطات منطقه این خبر را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و درادامه گفت : امسال ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه پیش بینی شده است.  مهندس میر علی اصغر نساج همچنین افزود: در تیرماه امسال ۴۸۵۰ تن آسفالت در سطح حوزه استفاده شده است. وی در این رابطه تصریح کرد: بااین مقدار آسفالت ۵۰ خیابان و محله در تیرماه ساماندهی شده است. وی هزینه انجام شده برای آسفالت ریزی محلات و معابر در تیرماه را ۲۵ میلیارد ریال ذکر نمود و در پایان از تداوم نهضت آسفالت ریزی اساسی تا پایان سال خبر داد.
 


PDF چاپ چاپ