تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1399     |     کد : 2896

باپایان عملیات عمرانی

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : بزودی آسفالت ریزی اساسی رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه شروع می شود . به گزارش امورارتباطات منطقه این خبر را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود : عملیات عمرانی پروژه رمپ پاسداران به باغمیشه به پایان رسیده و پس از  آسفالت ریزی این مسیرگشایی پس از چندسال مسدود بودن بازگشایی می شود. وی درادامه با بیان اینکه به علت اجرای یک پروژه مشارکتی رمپ دسترسی از اتوبان پاسداران به باغمیشه تخریب و مسدود شده بود اظهار داشت: برای بازگشایی این رمپ ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است. به گفته شهردار منطقه پنج پس از  بازگشایی این رمپ ۲۰ درصد از بار ترافیکی میدان شهید فهمیده کاسته خواهد شد.


PDF چاپ چاپ