تاریخ : سه شنبه 4 شهريور 1399     |     کد : 2903

توسط شهرداری منطقه پنج

طرح های متعدد ترافیکی در معابر و میادین شرق تبریز اجرا شد

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : طرح های ترافیکی با خط کشی محوری، رنگ آمیزی دو جزئی، اصلاحات هندسی و تجهیزات ترافیکی در سال جاری انجام شده است. به گزارش امورارتباطات منطقه این خبر را مهندس میرعلی اصغر نساج اعلام کرد و افزود : نصب علایم ترافیکی در معابر و میادین نقش مهمی در کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات رانندگی دارد. وی در ادامه با اشاره به عملکرد این منطقه در سال جاری اظهار داشت: امسال ۷۰ هزار متر طولی خط کشی محوری توسط اداره ترافیک منطقه پنج انجام شده است. مهندس میر علی اصغر نساج همچنین به رنگ آمیزی دو جزئی معابر اشاره نمود و دراین رابطه گفت: رنگ آمیزی دو جزئی شامل فلش و علایم احتیاط می باشد که امسال ۲ هزار متر مربع در سطح حوزه اجرا شده است.  شهردار منطقه پنج اصلاحات هندسی رااز دیگر اقدامات انجام شده دانست گفت : با جدول کشی ، انسداد بریدگی ها ، ایجاد دوربرگردان اقدام به اصلاحات هندسی شده است . او افزود: اصلاحات هندسی در کوی گاز و دسترسی های باند کندرو جاده تهران به طول ۲ هزار متر انجام شده است. وی نصب تجهیزات ترافیکی را از مهمترین مواردی دانست که توسط مدیریت ترافیک منطقه اجرا می شود . مهندس نساج در این خصوص تصریح نمود: تاکنون ۴۰۰ مورد تجهیزات ترافیکی شامل تابلوی اسامی معابر ، تابلو راهنمای مسیر و اجرای سرعت گاه دراین منطقه اجرا شده است.
 


PDF چاپ چاپ