تاریخ : سه شنبه 11 شهريور 1399     |     کد : 2910

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :

ادامه ساماندهی گلزار شهدای منطقه تاریخی ، فرهنگی و شهید پرور َشنب غازان با ۱۰ میلیارد ریال هزینه

شهردار منطقه پنج گفت : با تاکید دکتر ایرج شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز ادامه ساماندهی گلزار شهدای منطقه تاریخی، فرهنگی و شهید پرور شنب غازان بزودی شروع می شود.  به گزارش امورارتباطات منطقه در جلسه ای که بدین منظور باحضور خانواده معظم شهدا، هیات امنای گلزار شهدای این محله و همچنین شهرداران مناطق پنج و شش ترتیب یافته بود آخرین تصمیمات برای شروع این پروژه مهم اتخاذ شد. مهندس میرعلی اصغر نساج غازانی  شهردار منطقه پنج در این رابطه گفت: منطقه شنب غازان ۷۲ شهید عاشورایی دارد و از مناطق تاریخی و فرهنگی کلانشهر تبریز محسوب می‌شود. او در ادامه افزود : شهرداری منطقه پنج تبریز به عنوان معین حدود ۱۰ میلیارد ریال برای ساماندهی گلزار شهدای شنب غازان هزینه می کند.  به گفته وی ادامه عملیات عمرانی این پروژه بزودی شروع و طبق زمان بندی تقدیم امت شهید پرور و انقلابی آذربایجان و به ویژه مردم ولایت مدار و شهید پرور  شنب غازان خواهد شد.


PDF چاپ چاپ