تاریخ : شنبه 29 شهريور 1399     |     کد : 2932

شهرداری منطقه پنج تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را از طریق استعلام به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از تمامی شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و رتبه بندی در رشته های مختلف دعوت بعمل می آید جهت شرکت در استعلامات مذکور آمادگی خود را به صورت کتبی به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 اعلام نمایند.
 


PDF چاپ چاپ