تاریخ : شنبه 29 شهريور 1399     |     کد : 2933

با 30 میلیارد ریال هزینه صورت می گیرد

تداوم عملیات عمرانی اصلاح خیابان شهدای بارنج و اتصال آن به بزرگراه دو کمال

شهردارمنطقه 5 تبریز گفت : عملیات اجرائی اصلاح خیابان ۲۴ متری شهدای بارنج و اتصال این مسیربه بزرگراه دوکمال طبق زمانبندی در حال اجرا شدن است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : اصلاح خیابان فرشته جنوبی شامل اصلاح اساسی و زیرسازی خیابان از لایه های زیرین با 20هزار متر مکعب خاکبرداری و ۴۵۰ مترطول است . وی درادامه به اتصال 24 متری شهدای بارنج به بزرگراه دوکمال نیز اشاره نمود و گفت : اتصال 24 متری شهدای بارنج به دوکمال با ۲۲۰متر طول شامل خاکبرداری ، لجن برداری ، زیرسازی ، جدول گذاری وآسفالت ریزی است که در حال اجراشدن است . شهردار منطقه اعتبار این دو پروژه را ۳۰ میلیارد ریال دانست و در این خصوص اظهارداشت : با اجرای این پروژه بزرگراه دو کمال از طریق خیابان شهدای بارنج به اتوبان پاسداران متصل و کیفیت آسفالت نیز اصلاح می‌شود.

 
 


PDF چاپ چاپ