تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1399     |     کد : 2937

در نیمه اول امسال صورت گرفت

برخورد قانونی با 210 مورد ساخت وساز غیر قانونی در شهرداری منطقه پنج تبریز

شهردارمنطقه پنج تبریز از برخورد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه خبر داد و توصیه نمود شهروندان از ساخت وساز غیر قانونی خودداری کنند. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر افزود : درنیمه اول امسال از210 مورد ساخت و ساز غیر مجازجلوگیری شده است . وی در ادامه به جلوگیری ازحصارکشی ، دیوار و فنس کشی اشاره نمود و گفت : در نیمه اول امسال از 78 مورد حصارکشی ، دیوار و فنس کشی غیر مجاز ممانعت شده است . شهردار منطقه پنج تبریز همچنین جلوگیری از احداث غیر قانونی طبقه فوقانی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت : در نیمه اول امسال از ساخت و ساز غیر قانونی 48 مورد طبقه فوقانی جلوگیری شده است . مهندس نساج جلوگیری از ساخت غیر قانونی 7 باب مغازه را از دیگر اقدامات برشمرد.
 


PDF چاپ چاپ