تاریخ : پنجشنبه 3 مهر 1399     |     کد : 2938

شهردار منطقه پنج خبر داد :

آغاز کاشت 91 هزار گل پاییزی در شرق تبریزبا هدف ایجاد فضاهای نشاط آفرین گلکاری ویژه فصل پاییز درمعابر شرق تبریز شروع شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز در گفتگویی با اعلام این خبر افزود : گل های پاییزی در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته می شود . مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه گفت : 91هزارشاخه گل دایمی داودی و همچنین گل فصلی کلمی در سطح حوزه کاشته می شود. وی خاطر نشان ساخت که از این تعداد 31 هزار شاخه گل در گلخانه های منطقه توسط باغبانان زحمت کش تولید شده است . شهردار منطقه پنج در ادامه تصریح نمود : پاییز امسال 71 هزار شاخه گل دایمی و ماندگار داودی کاشته می شود . مهندس نساج همچنین به کاشت گونه دیگری از گل های پاییزی اشاره نمود و دراین رابطه افزود : کاشت 20 هزار شاخه گل کلمی از گل های فصلی در فضاهای سبز سطح حوزه شروع شده است .


PDF چاپ چاپ