تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1399     |     کد : 2952

با 22 میلیارد ریال هزینه

عملیات آسفالت ریزی اساسی 35 متری باغمیشه شروع شد

شهردار منطقه پنج تبریزاز شروع عملیات ساماندهی وضعیت آسفالت 35 متری شهرک باغمیشه خبر داد و گفت : تخریب آسفالت ورودی شهرک باغمیشه شروع شده که پس از زیرسازی ، آسفالت ریزی در دو لایه انجام می شود . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : آسفالت ریزی اساسی مسیررفت میدان فهمیده به باغمیشه با 22 میلیارد ریال هزینه انجام می شود . وی در ادامه در این رابطه اظهار داشت : در صورت مساعد بودن شرایط جوی مسیر برگشت نیز با آسفالت ریزی ساماندهی می شود . شهردار منطقه پنج همچنین تصریح نمود : باند رفت 35 متری باغمیشه با 1200 متر طول و با 22 میلیارد ریال هزینه آسفالت ریزی و ساماندهی می شود. مهندس نساج افزود : در مسیر رفت 35 متری باغمیشه 3700 تن آسفالت توزیع می شود . به گفته وی پس از تخریب آسفالت و اتمام زیرسازی عملیات آسفالت ریزی شروع می شود .
PDF چاپ چاپ