تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399     |     کد : 2956

با 200 تن آسفالت

خیابان نارون در شهرک باغمیشه ساماندهی می شود

با اتمام عملیات زیرسازی ، آسفالت ریزی اساسی خیابان نارون در شهرک باغمیشه انجام و این خیابان ساماندهی می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : این خیابان 250 متر طول دارد و قبل از آسفالت ریزی معاونت فنی و عمرانی اقدام به زیرسازی نموده است . مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه افزود : درخیابان نارون به طول 250 متر طول 200 تن آسفالت توزیع می شود. وی هزینه آسفالت ریزی و زیرسازی خیابان نارون باغمیشه را دو میلیارد ریال ذکر نمود و با بیان اینکه امسال 230 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح آسفالت ریزی پیش بینی شده اظهار داشت : تا زمانیکه شرایط جوی مساعد باشد آسفالت ریزی در معابر و محلات سطح حوزه ادامه خواهد داشت .
PDF چاپ چاپ