تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1399     |     کد : 2963

با 3700 تن آسفالت

ساماندهی 35 متری شهرک باغمیشه شروع شد

شهردار منطقه پنج تبریزاز شروع آسفالت ریزی اساسی در 35 متری شهرک باغمیشه خبر داد و گفت : پس از اتمام تخریب و زیرسازی عملیات آسفالت ریزی در ورودی شهرک باغمیشه شروع شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : آسفالت ریزی اساسی مسیررفت میدان فهمیده به باغمیشه با 22 میلیارد ریال هزینه انجام می شود . وی در این رابطه اظهار داشت : در صورت مساعد بودن شرایط جوی مسیر برگشت نیز با آسفالت ریزی ساماندهی می شود . شهردار منطقه پنج همچنین تصریح نمود : 35 متری باغمیشه با 1200 متر طول و با 22 میلیارد ریال هزینه آسفالت ریزی و ساماندهی می شود. مهندس نساج افزود : در مسیر رفت 35 متری باغمیشه 3700 تن آسفالت توزیع می شود .PDF چاپ چاپ