تاریخ : چهارشنبه 30 مهر 1399     |     کد : 2970

اجرای کفسازی مسیر پیاده روی پارک لاله شهرک رشدیه

مسیرهای پیاده روی در پارک لاله شهرک رشدیه اجرا شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، شهردار منطقه پنج تبریز در این رابطه گفت :  مسیرهای پیاده روی پارک هایی که  نیازمند کف سازی بودند امسال بهسازی شده است . مهندس میر علی اصغر نساج افزود : تاکنون در 6 پارک محله ای اقدام به کفسازی پیاده رو ها شده است . وی درادامه به اجرای این پروژه در پارک لاله شهرک رشدیه اشاره نمود وگفت : 800 متر مربع کف سازی پیاده رو در پارک لاله رشدیه اجرا شده است . گفتنی است امسال 20 میلیارد ریال اعتبار برای کف سازی مسیرهای پیاده رو پیش بینی شده و این پروژه در معابر و پارک های سطح حوزه اجرا می شود .

 


PDF چاپ چاپ