تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1399     |     کد : 2987

کاشت انبوه درخت و درختچه در شهرک مرزداران

با کاشت انبوه درخت و درختچه توسعه فضای سبز در شهرک مرزداران صورت گرفته است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، شهردار منطقه پنج تبریز با اعلام این مطلب گفت : امسال یک متر مربع بر سرانه فضای سبز این منطقه افزوده شده است . مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه افزود : علاوه بر احداث 5 پارک محله ای در زمین هایی که کاربری فضای سبز داشته اند اقدام به کاشت درخت و درختچه شده است . وی همچنین به کاشت درخت و درختچه در شهرک مرزداران اشاره نمود و گفت : در زمین های خالی که کاربری فضای سبز داشته باشند اقدام به درختکاری می شود . به گفته وی علاوه بر این شهرک در تمامی محلات سطح حوزه اقدام به درختکاری و توسعه فضای سبز شده است .
 PDF چاپ چاپ