تاریخ : شنبه 17 آبان 1399     |     کد : 2988

تا نیمه اول آبان صورت گرفت

کاشت 57 هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز شرق تبریز

کاشت انبوه درخت و درختچه و توسعه فضای سبز که از ابتدای سال جاری شروع شده در شهرداری منطقه پنج تبریزادامه دارد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، شهردار منطقه پنج تبریز این مطلب را اعلام کرد و گفت : تا نیمه اول آبان ماه 36 هزار اصله درخت و 21هزار درختچه در این منطقه کاشته شده است . مهندس میر علی اصغر نساج در ادامه با بیان اینکه امسال یک متر مربع بر سرانه فضای سبز منطقه افزوده شده گفت: علاوه بر احداث 5 پارک محله ای در زمین هایی که کاربری فضای سبز دارند اقدام به کاشت درخت و درختچه شده است . وی همچنین اظهار داشت : تا کنون 57 هزار اصله درخت و درختچه کاشته شده است . به گفته شهردارمنطقه پنج توسعه فضای سبز و کاشت انبوه درخت و درختچه تا پایان سال ادامه خواهد داشت .

 


PDF چاپ چاپ