تاریخ : شنبه 24 آبان 1399     |     کد : 3004

گزارش تصویری از فضاسازی محیط شهری به مناسبت مقابله با شیوع کرونا توسط شهرداری منطقه پنج


 


PDF چاپ چاپ