تاریخ : يکشنبه 2 آذر 1399     |     کد : 3019

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :

ادامه عملیات عمرانی تیرگذاری برق در مجموعه تفریحی و کردشگری آرپادره سی

 

تیرگذاری برق جهت تامین روشنایی و همچنین برق رسانی به مرکزذخیره آب پارک جنگلی آرپادره سی ادامه دارد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، شهردار منطقه پنج تبریز در این رابطه گفت : با اجرای این پروژه علاوه بر روشنایی مجموعه تفریحی و گردشگری آرپادره سی مرکز ذخیره آب این مجموعه نیز فعال و آبیاری قطره ای درختان از سال آینده عملیاتی می شود .

مهندس میر علی اصغر نساج هزینه اجرای این پروژه را 25 میلیارد ریال دانست و در ادامه افزود : پس از اخذ انشعاب برق عملیات تیرگذاری به طول 2 کیلومتر شروع شده است .

وی همچنین اظهار داشت : با احداث مرکز سپتیک با ظرفیت ذخیره 1500 متر مکعبی آبیاری مجموعه 400 هکتاری آرپادره سی به روش نوین انجام می شود .

گفتنی است به غیر از هزینه برق رسانی به این مجموعه تفریحی و گردشگری 20 میلیارد ریال برای احداث مرکز ذخیره آب هزینه شده است .

 

 
 

 
 
 
 


PDF چاپ چاپ