تاریخ : يکشنبه 16 آذر 1399     |     کد : 3029

با 12 کیلومترلوله گذاری

آبیاری فضاهای سبزبا تانکرازسال آینده حذف می شود

شهردار منطقه پنج تبریز از حذف آبیاری فضاهای سبز با تانکر در مسیر جاده تهران ، بلوار دو کمال و 35 متری باغمیشه خبر داد و گفت : از سال آینده با استفاده از روش آبیاری قطره ای اقدام به آبیاری فضاهای سبز می شود .
به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : امسال با ده میلیارد ریال هزینه اقدام به 12کیلومتر لوله گذاری آب خام شده است .
وی در ادامه گفت : در 35 متری باغمیشه یک کیلومتر ، مسیر جاده تهران 6 کیلومتر و بلوار دو کمال 5 کیلومتر اقدام به لوله گذاری آب خام شده است .
او همچنین افزود : با لوله گذاری آب خام از سال آینده آبیاری فضاهای سبز با روش تانکر حذف می شود . به گفته شهردار منطقه هزینه اجرای این پروژه ده میلیارد ریال می باشد.
 


 


PDF چاپ چاپ