تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1399     |     کد : 3033

گزارش تصویری از برف روبی و محلول پاشی در معابر شهرداری منطقه پنج تبریز
 


PDF