تاریخ : يکشنبه 30 آذر 1399     |     کد : 3050

با هدف جلوگیری از جوندگی پوست درخت

اندودکاری 15 هزار اصله نهال سنجد اجرا شد

مدیر فضای سبز شهرداری منطقه پنج تبریز از اندودکاری تنه درختان سنجد خبر داد . به گزارش امور ارتباطات منطقه مهندس ایرج قره خانی در این رابطه گفت : طرح اندودکاری با ماده رابیتکس با هدف جلوگیری از جوندگی پوست درخت سنجد اجرا شده است .
وی در ادامه افزود : این طرح در پارک جنگلی آرپادره سی ، پارک های الهیه و رشدیه اجرا شده است . به گفته او طرح اندودکاری با ماده رابیتکس برای 15 هزار اصله درخت سنجد اجرا شده است .
مدیر فضای سبز شهرداری منطقه پنج در پایان در مورد چگونگی تاثیرگذاری این طرح گفت : با اضافه شدن ماده رابیتکس به تنه درختان سنجد ازجویده شدن پوست آنها جلوگیری می شود.

 PDF چاپ چاپ