تاریخ : دوشنبه 22 دي 1399     |     کد : 3075

شهردار منطقه پنج خبر داد :

هزینه 400 میلیارد ریالی برای نگهداری فضاهای سبز و احداث پارک های محله ای جدید در سال جاری

 شهرداری منطقه پنج تبریز نگهداری 25 پارک و بوستان محله ای و اجرای برنامه های متعدد فضای سبز را در سال جاری بر عهده داشته است .  به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت : امسال 400 میلیارد ریال برای نگهداری 25 پارک و بوستان محله ای ، همچنین گلکاری و خرید نهال  و احداث پنج پارک محله ای جدید هزینه شده است .
شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز در ادامه با بیان اینکه علاوه بر انگهداری فضاهای سبز5 پارک محله ای  نیز در سال جاری احداث و بر سرانه فضای سبز منطقه یک متر مربع افزوده شده اظهار داشت : این منطقه نگهداری فضاهای سبز با  555 هکتار مساحت را بر عهده دارد .
گفتنی است شهرداری منطقه پنج در سال جاری اقدام به احداث پارکهای محله ای در نصر ، باغمیشه ، مرزداران ، کوی بهشتی و ولی امر نموده است .PDF چاپ چاپ