تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399     |     کد : 3081

در سال جاری صورت گرفت :

120 میلیارد ریال هزینه برای احداث 2 مرکز سپتیک و لوله گذاری شبکه آب خام درشرق تبریز

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : امسال 120 میلیارد ریال برای تامین آب خام جهت آبیاری مطمئن فضاهای سبز در سال های آینده سرمایه گذاری شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج این خبر را اعلام کرد و افزود : تامین آب خام توسعه فضای سبز از اصلی ترین مولفه ها است که در این راستا اقدام به احداث مراکز ذخیره آب و شبکه آب خام شده است .
وی در ادامه اظهار داشت : با احداث مراکز ذخیره آب و لوله گذاری شبکه آب به مرور زمان شاهد حذف آبیاری درختان با تانکر خواهیم بود. شهردار منطقه پنج تبریز در بخش دیگری از سخنانش گفت : در سال جاری با 30 میلیارد ریال هزینه اقدام به احداث شبکه آب خام در سطح حوزه شده است .
مهندس نساج همچنین به احداث مراکز ذخیره آب اشاره نمود و در این رابطه افزود : با 90 میلیارد ریال هزینه مراکز ذخیره آب مرزداران و سه راهی اهر احداث شده است . وی در پایان ازبه بهره برداری رسیدن این پروژه ها همراه با دیگر طرح های عمرانی در دهه مبارک فجر امسال خبر داد . 


PDF چاپ چاپ