تاریخ : يکشنبه 10 اسفند 1399     |     کد : 3116

در سال جاری صورت گرفت

تحقق 140 درصدی بودجه شهرداری منطقه پنج تبریز

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : میزان تحقق بودجه این منطقه در سال جاری 140 درصد بوده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این مطلب افزود : از این حیث شهرداری منطقه ۵ با فاصله زیادی نسبت به دیگر مناطق، بیشترین میزان تحقق بودجه را داشته است. وی در ادامه تصریح نمود : دردو سال گذشته از لحاظ میزان تحقق بودجه، رتبه نخست تحقق بودجه را دربین مناطق دهگانه شهرداری تبریز کسب کرده ایم .
شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریزهمچنین به اجرای طرح های عمرانی در سایر مناطق شهر نیز اشاره نمود و در این رابطه گفت : با توجه به ضرورت توسعه متوازن شهر،۵۰ درصد درآمدهای شهرداری منطقه  در دیگر مناطق شهرداری خرج می شود.
به گفته وی این منطقه در صدور پروانه ساختمانی نیز در سال های اخیر رتبه اول را به خود اختصاص داده است . مهندس نساج در این زمینه اظهار داشت : هر سال نسبت به سال قبل تر، ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش صدور پروانه های ساختمانی داریم که شفاف سازی قوانین شهرسازی در افزایش آمار پروانه ساختمانی نقش اساسی داشته است .
وی در پایان گفت : حدود 17 درصد از پروانه های ساختمانی که در کلانشهر تبریز صادر می شود در حوزه استحفاظی منطقه پنج انجام می شود .


PDF چاپ چاپ