تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1399     |     کد : 3140

حضور قدرتمند شهرداری منطقه پنج در مسابقات والیبال کارکنان شهرداری تبریز و بسیج کارکنان استان

تیم والیبال شهرداری منطقه پنج تبریز در مسابقات  بسیج کارکنان ادارات استان آذربایجان شرقی و لیگ کارکنان شهرداری تبریز از مجموع 7 بازی موفق به کسب 5 برد شده و تنها دو باخت داشته است .
به گزارش امور ارتباطات منطقه ، والیبال شهرداری منطقه پنج در مسابقات لیگ کارکنان شهرداری تبریز از 5 بازی 3 برد و دو باخت کسب نموده است . براساس این گزارش این تیم همچنین در مسابقات والیبال بسیج کارکنان استان از دو بازی خود موفق به کسب دو برد شده است .
بازیکنان تیم والیبال منطقه پنج را آقایان بهروز نساج ، جعفر پیروی ، مسعود فیروزی ، عادل بناکار ، علیرضا زارعی ، علیرضا فقیهی ، رضا عباسی ، فرشاد خانی ، اسد طالبی ، مهدی نوروزی ، فراز کاظم زاده وعادل بهتاش تشکیل داده است . همچنین آقای اسماعیل طالبی مربی و مهندس سعید مطلبی سرپرست تیم والیبال شهرداری منطقه پنج هستند .
 


PDF چاپ چاپ