تاریخ : يکشنبه 8 فروردين 1400     |     کد : 3156

شروع واکسیناسیون 159 پاکبان شهرداری منطقه پنج تبریز

واکسیناسیون 159 پاکبان شهرداری منطقه پنج تبریز در مقابل ویروس کرونا شروع شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت : با هماهنگی‌ها و پیگیری های صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی تبریز، واکسیناسیون پاکبانان تبریزی در مقابل ویروس منحوس کرونا آغاز شده است که در این راستا پاکبانان منطقه پنج نیز واکسینه شدند . شهردار منطقه پنج تبریز اضافه کرد: واکسیناسیون پاکبانان طبق اولویت بندی انجام شده است . وی همچنین تصریح نمود : اولویت واکسیناسیون، با پاکبانانی که سن بیشتری داشته یا به بیماری های زمینه ای مبتلا هستند تعیین شده است .

شهردارمنطقه در ادامه گفت : شهرداری منطقه پنج 159 پاکبان دارد که واکسیناسیون آنها در مقابل ویروس کرونا طبق اولویت بندی شروع شده است .

PDF چاپ چاپ