تاریخ : شنبه 14 فروردين 1400     |     کد : 3163

ایجاد 4 کمربند سبز و نظرگاه توسط شهرداری منطقه پنج تبریز

 در سال جاری 4 کمربند سبز ونظرگاه توسط شهرداری منطقه پنج ایجاد می شود . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج ضمن اعلام این خبر گفت : امسال 3 کمربند سبز و یک نظرگاه در این منطقه ایجاد می شود . شهردار منطقه پنج افزود : ایجاد کمربند سبز مجموعه آرپادره سی با کاشت درختان میوه انجام شده است . وی در این رابطه گفت : تا کنون 6 هزار اصله درخت میوه در آرپادره سی غرس شده که این روند ادامه خواهد داشت  . شهردار منطقه پنج همچنین در خصوص دیگر پروژه های کمربند سبز نیز گفت : در اتوبان پاسداران و مسیر جاده تهران کمربند سبز طراحی و ایجاد می شود . مهندس نساج به ایجاد و احداث نظرگاه در ترانشه مرزداران نیز اشاره نمود و گفت : عملیات عمرانی این پروژه اجرا شده و بزودی غرس درختان نیز انجام می گیرد . 
 


PDF چاپ چاپ